Deklaracja dostępności Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój

Informacje ogólne Urząd Miejski Duszniki-Zdrój zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Oficjalna strona miasta Duszniki-Zdrój. Data publikacji strony internetowej: 2021-03-19 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-19 Status […]

Deklaracja dostępności Oficjalnej strony miasta Duszniki-Zdrój Read More »