Szukaj

2022-08-23

Weź dotację i otwórz firme!

Do końca miesiąca trwa nabór do Projektu „Przedsiębiorczość drogą do aktywizacji zawodowej mieszkańców Dolnego Śląska”! Projekt skierowany do osób zamieszkałych lub uczących się na obszarze województwa dolnośląskiego, które spełniają łącznie następujące kryteria:– są osobami biernymi zawodowo lub bezrobotnymi niezarejestrowanymi w urzędzie pracy– są osobami w wieku 18-29 lat – utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. UWAGA! Dla wszystkich Uczestników […]

Weź dotację i otwórz firme! Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content