Pełniący funkcję Burmistrza Miasta

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z dniem 27 września 2023 r. wyznaczył Pana Grzegorza Junga do pełnienia funkcji Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego burmistrza. Pełniący funkcję Burmistrza Miasta został powołany w wyniku zrzeczenia się mandatu Burmistrza Miasta Duszniki-Zdrój przez Piotra Lewandowskiego. – Burmistrz przyjmuje interesantów […]

Pełniący funkcję Burmistrza Miasta Read More »