Zima w mieście – obowiązek utrzymania czystości i porządku

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypominamy o obowiązku zimowego utrzymania czystości i porządku na terenie chodników położonych wzdłuż posesji, spoczywającym na właścicielach, zarządcach i użytkownikach nieruchomości. Obowiązkiem właściciela, zarządcy lub użytkownika nieruchomości jest oczyszczenie chodnika przy posesji ze śniegu, błota, lodu i gromadzenie ich na jego skraju od strony jezdni. Jednocześnie zabrania się […]

Zima w mieście – obowiązek utrzymania czystości i porządku Read More »