Szukaj

2022-02-14

Otwarty konkurs dla NGO – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

O g ł o s z e n i e Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057  z póź. zm.) o g ł a s z a otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych

Otwarty konkurs dla NGO – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top
Skip to content