Nowy wzór wniosku o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RzeczypospolitejPolskiej w związku z działaniami wojennymi od dnia 30 kwietnia obowiązuje nowy wzór wniosku o świadczenie pieniężne. Wynika to z wydłużenia okresu […]

Nowy wzór wniosku o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy Read More »