Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert  W dniu 13.11.2023 r. do Urzędu Miejskiego w Dusznikach-Zdroju wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego złożona przez Międzyszkolny Klub Sportowy „Duszniki”. Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i […]

Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty Read More »