Konsultacje społeczne – Strategia Gminy na lata 2024-2030

Burmistrz Miasta Duszniki-Zdrój ogłasza konsultacje społeczne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Duszniki-Zdrój na lata 2024-2030”. Konsultacje prowadzone są w okresie: 8.01.2024 r. – 11.02.2024 r. Z przebiegu konsultacji społecznych w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia sporządzony zostanie raport, zawierający w szczególności zestawienie zgłoszonych uwag i wniosków wraz z informacją o ich przyjęciu lub odrzuceniu […]

Konsultacje społeczne – Strategia Gminy na lata 2024-2030 Read More »